InvestÕigus

IGAKÜLGNE & TASKUKOHANE ÕIGUSABI

BRONEERI AEG HINNAKIRI

Mob: 5684 2766

Email: info@investoigus.ee

Pakume korteriühistutele professionaalset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

 

ÄRIÕIGUS

Korteriühistute asutamine
Põhikirjade koostamine ja muutmine
Äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
Kaasomanike omavahelised suhted ja läbirääkimised

 

VÕLAÕIGUS JA LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

Erinevate lepingute koostamine (teenuslepingud, kasutuslepingud, võõrandamislepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud jm)
Lepingute analüüs ja muudatusettepanekud
Õiguskaitsevahendid (kahjude hüvitamine, lepingust taganemine, lepingu täitmise nõue, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded jm)
Võlgade sissenõudmine korteriühistu liikmetelt
Maksekäsu kiirmenetlus
Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded
Maksegraafikute koostamine ja läbirääkimised

Võlanõuete ostu teenus!

 

TÖÖÕIGUS

Töölepingute koostamine
Töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine
Töölepingute analüüs
Töölepingu ebaseaduslik lõpetamine
Töösuhtest tulenevad vaidlused
Esindamine Töövaidluskomisjonis ja kohtus

KINDLUSTUSÕIGUS

Nõuded kindlustusseltsidele
Vastuväited kindlustusseltsidele
Korteriühistu esindamine suhtluses kindlustusseltsidega
Korteriühistu esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus

 

HALDUSÕIGUS

Haldusmenetlus (haldusaktide - ja toimingute vaidlustamine, haldusorganitele vaiete koostamine
Riigivastutusõigus
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus

 

TÄITEMENETLUS

Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
Asjaajamine kohtutäituriga
Läbirääkimiste pidamine

 

KRIMINAALÕIGUS, KRIMINAALMENETLUS, VÄÄRTEOMENETLUS

Kriminaalõigus ja -menetlus (muuhulgas ka majanduskuriteod, maksukuriteod ja ametiaalased kuriteod)
Väärteomenetlus
Kaitse teostamine kohtueelses menetluses ja kohtus

 

Võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just Sinu korteriühistule sobivaima lahenduse.

 

Korteriühistutele rakendub hinnakirja järgne soodustus -20%

Hinnad ilma km'ita