Pakume äri- ja mittetulundusühingutele professionaalset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

VÕLAÕIGUS JA LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

Erinevate lepingute koostamine (teenuslepingud, kasutuslepingud, võõrandamislepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud jm)
Lepingute analüüs ja muudatusettepanekud
Õiguskaitsevahendid (kahjude hüvitamine, lepingust taganemine, lepingu täitmise nõue, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded jm)
Võlgade sissenõudmine
Võlanõuete vaidlustamine
Maksekäsu kiirmenetlus
Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded
Alusetu rikastumine
Maksegraafikute koostamine ja läbirääkimised

Võlanõuete ostu teenus!

TÖÖÕIGUS

Töölepingute koostamine
Kollektiiv- ja materiaalse vastustuse lepingute koostamine
Töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine
Töölepingute analüüs
Töölepingu lõpetamine
Töösuhtest tulenevad vaidlused
Esindamine Töövaidluskomisjonis  ja kohtus

TÄITEMENETLUS

Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
Asjaajamine kohtutäituriga
Läbirääkimiste pidamine

ÄRIÕIGUS

Äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
Äriühingute lõpetamine
Põhikirjade koostamine ja muutmine
Äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
Aktsionäride või osanike omavahelised suhted ja läbirääkimised
Konkurentsiküsimused
Litsentside ja tegevuslubade ning registreeringute taotlemise alase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine

KINDLUSTUSÕIGUS

Nõuded kindlustusseltsidele
Vastuväited kindlustusseltsidele
Isiku esindamine suhtluses kindlustusseltsidega
Isiku esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus

HALDUSÕIGUS

Haldusmenetlus (haldusaktide – ja toimingute vaidlustamine, haldusorganitele vaiete koostamine
Riigivastutusõigus
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus

KRIMINAALÕIGUS, KRIMINAALMENETLUS, VÄÄRTEOMENETLUS

Kriminaalõigus ja -menetlus (muuhulgas ka majanduskuriteod, maksukuriteod ja ametiaalased kuriteod)
Väärteomenetlus
Kaitse teostamine kohtueelses menetluses ja kohtus.

Võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just Sinu ettevõttele sobivaima lahenduse.

more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close