Pakume eraisikutele professionaalset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

PEREKONNAÕIGUS

Abielu lõpetamine
Abikaasade varalised suhted
Hooldusõigus
Ülalpidamiskohustused
Lapsega suhtluskorra määramine
Maksekäsu kiirmenetlus

VÕLAÕIGUS JA LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

Erinevate lepingute koostamine (teenuslepingud, kasutuslepingud, võõrandamislepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud jm)
Lepingute analüüs ja muudatusettepanekud
Õiguskaitsevahendid (kahjude hüvitamine, lepingust taganemine, lepingu täitmise nõue, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded jm)
Võlgade sissenõudmine
Võlanõuete vaidlustamine
Võlanõustamine
Maksekäsu kiirmenetlus
Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded
Alusetu rikastumine
Maksegraafikute koostamine ja läbirääkimised

Võlanõuete ostu teenus!

PÄRIMISÕIGUS

Pärandi jagamise nõustamine
Pärandi vastuvõtmise nõustamine
Seadusjärgne pärimise nõustamine
Testamendijärgse pärimise nõustamine

TÖÖÕIGUS

Töölepingute analüüs
Nõustamine töölepingu lõpetamise korral
Töösuhtest tulenevad vaidlused
Esindamine Töövaidluskomisjonis ja kohtus

KINDLUSTUSÕIGUS

Nõuded kindlustusseltsidele
Vastuväited kindlustusseltsidele
Isiku esindamine suhtluses kindlustusseltsidega
Isiku esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus

HALDUSÕIGUS

Haldusmenetlus (haldusaktide – ja toimingute vaidlustamine, haldusorganitele vaiete koostamine
Riigivastutusõigus
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus

TÄITEMENETLUS

Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
Asjaajamine kohtutäituriga
Läbirääkimiste pidamine

KRIMINAALÕIGUS, KRIMINAALMENETLUS, VÄÄRTEOMENETLUS

Kriminaalõigus ja -menetlus (muuhulgas ka majanduskuriteod, maksukuriteod ja ametiaalased kuriteod)
Väärteomenetlus
Kaitse teostamine kohtueelses menetluses ja kohtus

Võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just Sinu ettevõttele sobivaima lahenduse.

more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close