Pakume korteriühistutele professionaalset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

ÄRIÕIGUS

Korteriühistute asutamine
Põhikirjade koostamine ja muutmine
Äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
Kaasomanike omavahelised suhted ja läbirääkimised

VÕLAÕIGUS JA LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

Erinevate lepingute koostamine (teenuslepingud, kasutuslepingud, võõrandamislepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud jm)
Lepingute analüüs ja muudatusettepanekud
Õiguskaitsevahendid (kahjude hüvitamine, lepingust taganemine, lepingu täitmise nõue, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded jm)
Võlgade sissenõudmine korteriühistu liikmetelt
Maksekäsu kiirmenetlus
Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded
Maksegraafikute koostamine ja läbirääkimised

Võlanõuete ostu teenus!

TÖÖÕIGUS

Töölepingute koostamine
Töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine
Töölepingute analüüs
Töölepingu ebaseaduslik lõpetamine
Töösuhtest tulenevad vaidlused
Esindamine Töövaidluskomisjonis ja kohtus

KINDLUSTUSÕIGUS

Nõuded kindlustusseltsidele
Vastuväited kindlustusseltsidele
Korteriühistu esindamine suhtluses kindlustusseltsidega
Korteriühistu esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus

HALDUSÕIGUS

Haldusmenetlus (haldusaktide – ja toimingute vaidlustamine, haldusorganitele vaiete koostamine
Riigivastutusõigus
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus

TÄITEMENETLUS

Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
Asjaajamine kohtutäituriga
Läbirääkimiste pidamine

KRIMINAALÕIGUS, KRIMINAALMENETLUS, VÄÄRTEOMENETLUS

Kriminaalõigus ja -menetlus (muuhulgas ka majanduskuriteod, maksukuriteod ja ametiaalased kuriteod)
Väärteomenetlus
Kaitse teostamine kohtueelses menetluses ja kohtus

Võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just Sinu korteriühistule sobivaima lahenduse.

more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close